Adwekcja

Adwekcja (z łac.) - (ang. advection) - pojęcie z zakresu mechaniki płynów, hydrodynamiki podziemnej i meteorologii.


W mechanice płynów i hydrodynamice podziemnej termin adwekcja oznacza unoszenie substacji przez przepływający płyn w ten sposób, że prędkość unoszonej substancji równa jest prędkości przepływającego płynu. Terminu substancja nie należy tutaj rozumieć dosłownie: adwekcji podlegać mogą unoszone ciała stałe (np. kawałki drewna pływające na powierzchni rzeki), drobne cząsteczki piasku, ciała rozproszone koloidalnie, ale również substancje chemiczne w postaci roztworzonej, a nawet ciepło. Adwekcji towarzyszą często procesy dyfuzji, dyspersji, sedymentacji, flotacji, kolmatacji, sufozji.


W meteorologii adwekcja oznacza poziomy ruch, przepływ cieczy, gazu (np. mas powietrza), w przeciwieństwie do konwekcji, która jest ruchem pionowym. Adwekcja powoduje napływanie powietrza o odmiennych właściwościach (temperatura, wilgotność) niż powietrze zalegające nad danym terenem. Adwekcja jest jedną z podstawowych przyczyn zmian pogody.


Widać wyraźnie, że stosowane we wspomnianych dziedzinach pojęcia adwekcji niezupełnie pokrywają się ze sobą.


Adwekcja, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adwekcja&oldid=19579724 (ostatni dostęp lut. 11, 2010).


Advection is the horizontal transport or transfer of a quality such as heat and cold from one point to another. Advective transfers occur either in the oceans by currents of seawater or by large-scale movement in the atmosphere where humidity (atmospheric moisture) is another important property. In both cases a major example is the transport of cold air or water masses from the polar regions to lower latitudes.


Another good example for advection is advection fog. Advection fog forms as relatively warm and moist air is moved over a colder surface, either a much cooler sea current or cold land-masses in winter. The cold surface chills air to dewpoint, resulting in low clouds and fog. Vertical transport is more localized and is known as convection.


Related Links:
Weather Fact: Dew Point
Expert maps: Low cloud cover over British Isles
Marine Weather: Water Temperatures


pogoda - fakty