Weather

pogoda App

WeatherOnline offers worldwide city forecasts as well as weather maps.

Android FREE Version: Contains Advertisement, limited to one forecast location, no GPS-Location
Android FULL/PAID Version accessible via the FREE Version. Premium features: No ads, save up to 10 locations, weather for GPS-Location.
radar continent
radar country
radar region
 • radar
  • Loop
  • View pictures step by step
  • Level: kontynent; kraj; region (Radar only available for Wlk. Brytania, Irlandia, Francja, Holandia, Belgia, Niemcy, Hiszpania, USA and Australia).
 • mapy
  • Przegląd
  • Tmax
  • Tmin
  • ciśnienie atmosferyczne
  • opad
  • 3 Day Forecasts

mobile forecast 1-4 days
mobile forecast 5-6 days
mobile forecast 9-12 days
mobile forecast next 12 hours
mobile current weather

 • miejscowości
  • 1-12 dni:
   Tmax; Tmin; pogoda -przed południem; -po południu; -w ciągu nocy; zagroż. opadem; opad; kierunek wiatru i średnia siła wiatru -przed południem; -po południu; -w ciągu nocy; wskaźnik UV; godz. usłoneczn.; wschód słońca; zachód słońca; wschód księżyca; zachód księ;
  • 12 hrs Forecast in 3 hrs intervals:
   temperatura; kierunek wiatru; średnia siła wiatru; wilgotność względna; pogoda; godz. usłoneczn.; maksymalny poryw;
  • pogoda bieżąca:
   temperatura; pogoda; opad; widzialność; wiatr -prędkość; -porywy; -kier. wiatru; wilgotność względna; zachmurz.; podst. chmury; ciśnienie na poziomie morza; -tendencja; wysokość pokrywy śnieżnej;
  • Locate your current position
  • Choose units (C/F, km/miles)
  • Up to 10 locations at a time

mobile weather maps
mobile temperature (max) map
mobile temperature (min) map
mobile pressure map
mobile rain map

 • Update periods
  • City: 1-12 Day Forecast every 6 hrs, 1/2 Day Forecast every 3 hrs, Current Weather Info varies between 30 min and 6 hrs, Radar: 5min (UK), 15 min (Europe), 1hrs (USA, Australia). Maps every 6hrs.
 • Timezone
  • Location Forecast: local time at the forecast location. All other times according to the preset time for the device.
 • Please note
  • Language: English
  • Go to www.weatheronline.pl to verify availability of the requested location, map, radar image.
  • In case specific radar images are missing please click reload.
  • Send your questions and feedback to
     [email protected], subject weather app
     [email protected], subject weather app
  • By using our app you apply to our Terms of Use .