Świat – wykresy klimatyczne
Temperatura, Opad i wiele innych ...

W tym dziale znajdziesz dane z ponad 5000 stacji, które reprezentują różnorodność warunków klimatycznych na świecie. Stacje rozrzucone są we wszystkich strefach klimatycznych, wydzielonych według Köppena Geigera.

To jest łatwe. Wybierz Kontynent/Region/Kraj. Z listy umieszczonej na górze wybierasz nazwę kontynentu, następnie z listy po lewej stronie nazwę regionu (np. Europa Środkowa) i nazwę kraju (np. Polska). Po prawej stronie pojawi się lista miejscowości i stacji. Wybierz i kliknij.

prognoza