świat

Europa

Temperatura I Opad
Diagramy klimatyczne dla ponad 5000 stacji z całego świata.

W tej kategorii możesz przeglądać charakterystyki wszystkich stref klimatycznych dla ponad 5000 stacji na świecie. Klimat każdego miejsca na Ziemi jest przede wszystkim zależny od ilości energii otrzymanej w wyniku promieniowania słonecznego.

Rozkład ciepła otrzymywanego w wyniku promieniowania Słońca jest niezwykle zmienny i zależy od szerokości geograficznej. Zarówno atmosfera jak i oceany kumulują otrzymywane ciepło, lecz w różnym stopniu wpływa to na różnice w pogodzie i klimacie.

Kontynenty i bariery górskie są przeszkodami w globalnej wymianie ciepła pomiędzy atmosferą a oceanami. Przeszkody te kanalizują, blokują i zmieniają kierunki prądów morskich, przepływ mas powietrza i kierunki wiatru. W rezultacie powodują w skali regionalnej i lokalnej dużą mozaikę klimatów. Prostym potwierdzeniem może być fakt, że na tej samej szerokości geograficznej występują skrajnie odmienne warunki klimatyczne.

Roczny przebieg temperatury powietrza z wybranego miejsca wskaże, czy dana stacja położona jest na północnej czy też na południowej Półkuli. Wykres przekonuje, że w strefie tropikalnej nie ma sezonowości, która w wyższych szerokościach geograficznych objawia się wyraźną amplitudą temperatury w ciągu roku Dla ponad 5000 miejsc na świecie WeatherOnline pokazuje fascynujące diagramy klimatyczne. Wystarczy z listy po lewej lub po prawej stronie wybrać miejsce/miejscowość i kliknąć.

Spojrz choćby na diagram klimatyczny dla Düsseldorf, w Niemczech. Diagram pokazuje średnie maksymalne i minimalne temperatury powietrza, wilgotność powietrza oraz przeciętną dobową sumę godzin usłonecznienia. Znaczące amplitudy każdej z wielkości są typowe dla Europy i klimatu umiarkowanych szerokości geograficznych na półkuli Północnej.
Brak rocznej amplitudy temperatury powietrza oraz duża liczba dni z deszczem, bez cech zmienności sezonowej to charakterystyczne cechy klimatu tropikalnego. Jednakże sezonowość deszczy tropikalnych wzrasta wraz z odległością od równika. Martynika (Małe Antyle) jest dobrym przykładem miejsca położonego blisko równika.
Dobrym przykładem dla półkuli Południowej jest Sydney (Australia). Lato przypada na okres Świąt Bożego Narodzenia a sierpień jest najchłodniejszym miesiącem w roku. Niestety, większość australijskich stacji nie dysponuje dostateczną ilością informacji o opadzie.

prognoza