This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               
New     temperatura
New     Cluster GFS ENS
New     opad
New     Cloud Forecast P

archiwum - Model comparison - ciśnienie P

czas podstawowy
dzień miesiąc rok
podstawa
czw. 19.07 06 GMT

ciśnienie Model comparison Model

Model:

Ensemble forecast charts of several different numerical weather prediction (NWP) models

Zaktualizowano:
2 times per day, from 05:00 and 17:00 UTC
Czas uniwersalny:
12:00 UTC = 13:00 CET
Rozdzielczość:
parametr:
Sea Level Pressure in hPa
Opis:
The surface chart (also known as surface synoptic chart) presents the distribution of the atmospheric pressure observed at any given station on the earth's surface reduced to sea level. You can read the positions of the controlling weather features (highs, lows, ridges or troughs) from the distribution of the isobars (lines of equal sea level pressure). The isobars define the pressure field. The pressure field is the dominating player in the weather system. Additionally, this map helps you to identify synoptic-scale waves and gives you a first estimate on meso-scale fronts.
Spaghetti plots:
are a method of viewing data from an ensemble forecast.
A meteorological variable e.g. pressure, temperature is drawn on a chart for a number of slightly different model runs from an ensemble. The model can then be stepped forward in time and the results compared and be used to gauge the amount of uncertainty in the forecast.
If there is good agreement and the contours follow a recognisable pattern through the sequence then the confidence in the forecast can be high, conversely if the pattern is chaotic i.e resembling a plate of spaghetti then confidence will be low. Ensemble members will generally diverge over time and spaghetti plots are quick way to see when this happens.

Spaghetti plot. (2009, July 7). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 20:22, February 9, 2010, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaghetti_plot&oldid=300824682
NWP:
Numeryczna prognoza pogody - ocena stanu atmosfery w przyszłości na podstawie znajomości warunków początkowych oraz sił działających na powietrze. Numeryczna prognoza oparta jest na rozwiązaniu równań ruchu powietrza za pomocą ich dyskretyzacji i wykorzystaniu do obliczeń maszyn matematycznych.
Początkowy stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na całym globie ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest cieczą. Równań tych nie można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym uproszczeniem, wymagającym jednak zastosowania komputerów, jest założenie, że atmosferę można w przybliżeniu opisać jako wiele dyskretnych elementów na które oddziaływają rozmaite procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, i innych wielkości opisujących element powietrza. Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju procesy, takie jak wymiana ciepła i masy, opad deszczu, ruch nad górami, tarcie powietrza, konwekcję, wpływ promieniowania słonecznego, oraz wpływ oddziaływania z innymi cząstkami powietrza. Komputerowe obliczenia dla wszystkich elementów atmosfery dają stan atmosfery w przyszłości czyli prognozę pogody.
W dyskretyzacji równań ruchu powietrza wykorzystuje się metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych - stąd nazwa numeryczna prognoza pogody.

Zobacz Wikipedia, Numeryczna prognoza pogody, http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeryczna_prognoza_pogody (dostęp lut. 9, 2010, 20:49 UTC).
ciśnienie MOD czw. 19.07.2018 06 GMT
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available