This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               
podstawa
czw. 23.01 18 UTC

Height/Temp. 500 hPa RHMC Model

Model:

RHMC: Global weather forecast model from the "Hydrometeorological Center of Russia"

Zaktualizowano:
2 times per day, from 10:00 and 23:00 UTC
Czas uniwersalny:
12:00 UTC = 13:00 CET
Rozdzielczość:
2.5° x 2.5°
parametr:
Geopotential height Temperature at 500 hPa
Opis:
Geopotential height at 500 hPa (solid line)
Temperature at 500 hPa (colored, dashed)

The maps show the predominant tropospheric waves (trough or ridge). They virtually control the ''weather'' (dry, warm / wet, cold) and the long waves drive the smaller synoptic waves. Thus, this upper-level chart illustrates the dynamics of our atmosphere.
NWP:
Numeryczna prognoza pogody - ocena stanu atmosfery w przyszłości na podstawie znajomości warunków początkowych oraz sił działających na powietrze. Numeryczna prognoza oparta jest na rozwiązaniu równań ruchu powietrza za pomocą ich dyskretyzacji i wykorzystaniu do obliczeń maszyn matematycznych.
Początkowy stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na całym globie ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest cieczą. Równań tych nie można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym uproszczeniem, wymagającym jednak zastosowania komputerów, jest założenie, że atmosferę można w przybliżeniu opisać jako wiele dyskretnych elementów na które oddziaływają rozmaite procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, i innych wielkości opisujących element powietrza. Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju procesy, takie jak wymiana ciepła i masy, opad deszczu, ruch nad górami, tarcie powietrza, konwekcję, wpływ promieniowania słonecznego, oraz wpływ oddziaływania z innymi cząstkami powietrza. Komputerowe obliczenia dla wszystkich elementów atmosfery dają stan atmosfery w przyszłości czyli prognozę pogody.
W dyskretyzacji równań ruchu powietrza wykorzystuje się metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych - stąd nazwa numeryczna prognoza pogody.

Zobacz Wikipedia, Numeryczna prognoza pogody, http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeryczna_prognoza_pogody (dostęp lut. 9, 2010, 20:49 UTC).
Height/Temp. 500 hPa RHMC czw. 23.01.2020 18 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available