This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               
New     temperatura
New     Cluster GFS ENS
New     opad
New     Cloud Forecast P

archiwum - KNMI - HARMONIE-AROME - ciśnienie P

czas podstawowy
dzień miesiąc rok
podstawa
wto. 21.01 07 UTC

ciśnienie KNMI - HARMONIE-AROME Model

Model:

HARMONIE 40(HARMONIE-AROME Cy40) from the Netherland Weather Service

Zaktualizowano:
4 times per day, from 06:00, 12:00, 18:00, and 00:00 UTC
Czas uniwersalny:
12:00 UTC = 13:00 CET
Rozdzielczość:
0.05° x 0.05°
parametr:
Sea Level Pressure in hPa
Opis:
The surface chart (also known as surface synoptic chart) presents the distribution of the atmospheric pressure observed at any given station on the earth's surface reduced to sea level. You can read the positions of the controlling weather features (highs, lows, ridges or troughs) from the distribution of the isobars (lines of equal sea level pressure). The isobars define the pressure field. The pressure field is the dominating player in the weather system. Additionally, this map helps you to identify synoptic-scale waves and gives you a first estimate on meso-scale fronts.
HARMONIE:
HARMONIE-AROME The non-hydrostatic convection-permitting HARMONIE-AROME model is developed in a code cooperation of the HIRLAM Consortium with Météo-France and ALADIN, and builds upon model components that have largely initially been developed in these two communities. The forecast model and analysis of HARMONIE-AROME are originally based on the AROME-France model from Météo-France (Seity et al, 2011, Brousseau et al, 2011) , but differ from the AROME-France configuration in various respects. A detailed description of the HARMONIE-AROME forecast model setup and its similarities and differences with respect to AROME-France can be found in (Bengtsson et al. 2017). [From: HIRLAM (2017)]
NWP:
Numeryczna prognoza pogody - ocena stanu atmosfery w przyszłości na podstawie znajomości warunków początkowych oraz sił działających na powietrze. Numeryczna prognoza oparta jest na rozwiązaniu równań ruchu powietrza za pomocą ich dyskretyzacji i wykorzystaniu do obliczeń maszyn matematycznych.
Początkowy stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na całym globie ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest cieczą. Równań tych nie można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym uproszczeniem, wymagającym jednak zastosowania komputerów, jest założenie, że atmosferę można w przybliżeniu opisać jako wiele dyskretnych elementów na które oddziaływają rozmaite procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, i innych wielkości opisujących element powietrza. Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju procesy, takie jak wymiana ciepła i masy, opad deszczu, ruch nad górami, tarcie powietrza, konwekcję, wpływ promieniowania słonecznego, oraz wpływ oddziaływania z innymi cząstkami powietrza. Komputerowe obliczenia dla wszystkich elementów atmosfery dają stan atmosfery w przyszłości czyli prognozę pogody.
W dyskretyzacji równań ruchu powietrza wykorzystuje się metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych - stąd nazwa numeryczna prognoza pogody.

Zobacz Wikipedia, Numeryczna prognoza pogody, http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeryczna_prognoza_pogody (dostęp lut. 9, 2010, 20:49 UTC).
ciśnienie HARM 40 wto. 21.01.2020 07 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available