This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               
podstawa
pt. 28.04 15 GMT
  • drukuj
  • Info
powiększ

Izotacha (km/godz) NAM Model

Model:

NAM: North American Mesoscale Forecast System "NOAA"

Zaktualizowano:
4 times per day, from 0:00, 06:00, 12:00 and 18:00 UTC
Czas uniwersalny:
12:00 UTC = 14:00 CEST
Rozdzielczość:
32km
parametr:
Isotachs 10m
Opis:
This map shows isotachs - lines on a given surface connecting points with equal wind speed - together with isobars - the line of equal atmospheric pressure at 10m above the ground. The unit used is kph (kilometers per hour). (wind-converter)
NWP:
Numeryczna prognoza pogody - ocena stanu atmosfery w przyszłości na podstawie znajomości warunków początkowych oraz sił działających na powietrze. Numeryczna prognoza oparta jest na rozwiązaniu równań ruchu powietrza za pomocą ich dyskretyzacji i wykorzystaniu do obliczeń maszyn matematycznych.
Początkowy stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na całym globie ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest cieczą. Równań tych nie można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym uproszczeniem, wymagającym jednak zastosowania komputerów, jest założenie, że atmosferę można w przybliżeniu opisać jako wiele dyskretnych elementów na które oddziaływają rozmaite procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, i innych wielkości opisujących element powietrza. Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju procesy, takie jak wymiana ciepła i masy, opad deszczu, ruch nad górami, tarcie powietrza, konwekcję, wpływ promieniowania słonecznego, oraz wpływ oddziaływania z innymi cząstkami powietrza. Komputerowe obliczenia dla wszystkich elementów atmosfery dają stan atmosfery w przyszłości czyli prognozę pogody.
W dyskretyzacji równań ruchu powietrza wykorzystuje się metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych - stąd nazwa numeryczna prognoza pogody.

Zobacz Wikipedia, Numeryczna prognoza pogody, http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeryczna_prognoza_pogody (dostęp lut. 9, 2010, 20:49 UTC).
Izotacha (km/godz) NAM pt. 28.04.2017 15 GMT
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available